top of page

AEGON

IDEAAL//

Het voorkomen van arbeidsverzuim

Het ziekteverzuim in Nederland is hoog en neemt al jaren toe. Werkende vrouwen verzuimen 1,5 keer vaker dan werkende mannen. In 2018 bedroeg het ziekteverzuim 5,3% onder vrouwen en 3,5% onder mannen. Uit onderzoek blijkt dat een aantal factoren, bijvoorbeeld financiële stress, waardering en de levensfase waarin iemand zich bevindt, hierbij een belangrijke rol spelen.
 

WOMEN Inc. en Aegon gaan onderzoek verrichten naar de redenen van ziekteverzuim bij vrouwen en willen de taboes doorbreken die spelen op de werkvloer. Dit is tenslotte in het belang van iedereen: werknemer, werkgever en verzekeraar. 

Onze rol

Firma Twist is verantwoordelijk voor het stakeholder- en projectmanagement en draagt bij aan de strategie binnen dit project. 

bottom of page