top of page

IDEAAL//

Rotterdammers op weg helpen naar een gezonde(re) leefstijl.

Een bekend knelpunt in de Nederlandse zorgstructuur is de focus op ziekte en het leveren van zorg in plaats van het voorkomen ervan. Een gezondere leefstijl bevorderen en het aanpakken van sociale problematiek blijft nog te vaak achter. Preventie dus. 

 

Gemeente Rotterdam gaat een weg banen naar een betere preventieve ondersteuning op het gebied van gezondheid. Door de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein te vergroten hopen zij Rotterdammers op weg te helpen naar een gezondere leefstijl. Er wordt een start gemaakt in drie Rotterdamse wijken. Slaagt deze proef, dan wordt er uitgebreid naar de rest van de stad.

Schermafbeelding 2021-11-09 om 14.14.50.png

Onze rol

Gemeente Rotterdam heeft Firma Twist gevraagd om mee te denken over de strategie, het vormgeven van de samenwerking met alle partners in de wijk en de communicatie naar alle stakeholders toe.

bottom of page