top of page

ONZE AANPAK

Als je echt het verschil wilt maken,
Dan heb je visie en daadkracht nodig.
En een eigen, unieke aanpak met bijpassend projectteam.
 
Om die aanpak te bepalen, doorlopen we een aantal stappen. Dit doen we aan de hand van ons, op jarenlange ervaring gebaseerde, Twist Model.

In het Twist Model staat het ideaal altijd centraal. Vanuit die beoogde verandering bekijken we per as (verzamelen, verbinden, vertellen en vooruitgang) wat de stand van zaken is. Wat weten we al, wat nog niet? Wat is er al gedaan en wat moet er nog gebeuren? Het antwoord op die vragen is voor elke opdrachtgever anders. Soms heeft bijvoorbeeld alleen één as aandacht nodig, soms heel veel meer. De ervaring leert dat we samen vaak tot veel verrassende, nieuwe inzichten komen.

// Verzamelen
Wat weten we al en wat nog niet?

// Verbinden
Welke partijen zijn er al actief bezig met het ideaal en hoe brengen we die samen? 

// Vertellen
Hoe brengen we over wat we willen zeggen en aan wie? 


// Vooruitgang

Wat gaan we bereiken en hoe meten we de impact? 

HET TWIST MODEL

TwistModel.png

Binnen elke as van het Twist Model zijn partijen met een specifieke expertise (bijv. PR, reclame of onderzoek) actief. Bij elke opdracht brengt Firma Twist de juiste partijen bij elkaar. Wij hebben zelf een groot netwerk maar werken ook graag samen met bestaande samenwerkingspartners van een organisatie. Wij houden de regie, bepalen de overkoepelende strategie en aanpak, zorgen ervoor dat de juiste expertise op het juiste moment ingezet wordt en bewaken de kwaliteit en voortgang.

REGIEBUREAU VOOR (VERANDER)STRATEGIE, STAKEHOLDERMANAGEMENT EN COMMUNICATIE

bottom of page