top of page

FNO JONGEREN INC.

IDEAAL//

Jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen laten meedoen in een inclusieve samenleving

Jongeren INC is een programma van FNO en heeft als doel om 1,3 miljoen jongeren met een chronische aandoening in Nederland te ondersteunen, zodat zij naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving. Een missie die staat als een huis. De focus ligt op het realiseren van inclusief onderwijs en een inclusieve arbeidsmarkt. De thema’s wonen, zorg en cultuur worden hier wellicht nog aan toegevoegd. Belangrijk uitgangspunt in de aanpak is dat jongeren zelf de spreekbuis zijn. 

Onze rol

Jongeren INC heeft Firma Twist gevraagd een lobby/activiteitenplan te ontwikkelen in samenwerking met alle samenwerkingspartners. Door het ontwikkelen van een gezamenlijk plan van aanpak kunnen partijen elkaar enerzijds versterken in de propositie die ze gezamenlijk kunnen pluggen en anderzijds gezamenlijk een stem laten horen, landelijk, regionaal en lokaal. 

Door de fijne samenwerking is de opdracht uitgebreid met een grote centrale strategie- en communicatierol voor Firma Twist. Met onze ervaring dragen we bij aan de communicatie en PR omtrent verscheidene activiteiten en zetten we acties op om Jongeren INC en hun doel voor een inclusievere arbeidsmarkt onder de aandacht te krijgen. Ook dragen we bij aan de totstandkoming van een resultatenfonds en gaan verder met onze ondersteuning bij de lobby.

bottom of page