JONGEREN INC.

IDEAAL//

Jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen laten meedoen in een inclusieve samenleving

Jongeren INC is een programma van FNO en heeft als doel om 1,3 miljoen jongeren met een chronische aandoening in Nederland te ondersteunen, zodat zij naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving. Een missie die staat als een huis. De focus ligt op het realiseren van inclusief onderwijs en een inclusieve arbeidsmarkt. De thema’s wonen, zorg en cultuur worden hier wellicht nog aan toegevoegd. Belangrijk uitgangspunt in de aanpak is dat jongeren zelf de spreekbuis zijn. 

Onze rol

Jongeren INC heeft Firma Twist gevraagd een lobby/activiteitenplan te ontwikkelen in samenwerking met alle samenwerkingspartners. Door het ontwikkelen van een gezamenlijk plan van aanpak kunnen partijen elkaar enerzijds versterken in de propositie die ze gezamenlijk kunnen pluggen en anderzijds gezamenlijk een stem laten horen, landelijk, regionaal en lokaal. 

Burgemeester Tellegenstraat 41
1073 KB Amsterdam

bambambam@firmatwist.nl

© 2020 Firma Twist B.V.