top of page

JONGPIT

IDEAAL//

JongPIT is er om jongeren met een chronische aandoening te versterken

In Nederland leven 1,3 miljoen jongeren met een chronische aandoening. JongPIT wil deze jongeren volwaardig mee laten doen in de maatschappij. Dat wil zeggen dat zij op hun manier een studie kunnen volgen, kunnen werken met de nodige aanpassingen, krijgen waar ze recht op hebben en ondersteuning krijgen in het omgaan met de aandoening. Eigen regie en keuzevrijheid over hun leven is daarbij van essentieel belang. 


JongPIT is ontstaan uit drie losse initiatieven: ALL OF ME, ECJP en Jongerenpanel ZeP. Alledrie organisaties met eenzelfde missie, maar gericht op verschillende pijlers. Door deze krachten te bundelen kunnen ze jongeren nóg beter helpen. En dat op 6 thema’s: inclusief onderwijs, zorg, werk & inkomen, wonen,  leven met en vrije tijd. En door het aanbieden van informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Onze rol

Firma Twist ondersteunt JongPIT bij een online campagne gericht op jongeren en bij het organiseren van een evenement met als doel om voor JongPIT meer zichtbaarheid te creëren en hun achterban te vergroten.

bottom of page