top of page

LAB TOEKOMSTIGE GENERATIES

IDEAAL //

Lab Toekomstige Generaties zet zich in voor een mooist mogelijke toekomst voor de volgende generaties.

De belangen van toekomstige generaties zijn op dit moment niet voldoende geborgd in Nederland. De overheid en het bedrijfsleven laten zich nauwelijks leiden door de langetermijneffecten van hun besluiten op mensen die nog geboren moeten worden. De initiatiefnemers van het Lab willen dat het in 2025 normaal is dat belangen van toekomstige generaties worden meegewogen in beslissingen. Om dit te bereiken zet dit project er onder andere op in een Ombudspersoon Toekomstige Generaties te formaliseren en idealiter te verankeren in de wet.

Onze rol

Firma Twist ondersteunt het Lab Toekomstige Generaties bij het (door)ontwikkelen van de communicatie, het ontwikkelen van een merkmanifest, en het zichtbaar maken van dit initiatief met aansprekende content en campagnes. 

Wad is je toekomst?

Na aanleiding van de eerste uitspraak van het Lab Toekomstige Generaties, heeft Firma Twist, in samenwerking met Random Creatives, de campagne 'Wad is je toekomst' bedacht en uitgezet. Het Lab concludeerde in oktober 2020 namelijk dat het Nederlandse Waddengebied onvoldoende beschermd wordt voor toekomstige generaties, en dat terwijl het erkend wordt als Unesco Werelderfgoed. Met deze campagne vraagt het Lab aandacht voor het onderzoek en de uitspraak. 

Volgers van het Lab worden tijdens de campagne gevraagd een ode te brengen aan de Waddenzee. Dat kan door een foto, video, gedicht, liedje of herinnering te plaatsen op social media en de hashtag #wadisjetoekomst te gebruiken. 

Alle ode's worden verzameld op de website van het Lab. 

bottom of page