top of page

ONZE IDEALEN

De wereld moet duurzamer, rechtvaardiger en inclusiever. Of er nu al wel of geen oplossing voor is bedacht, er bestaan veel maatschappelijke uitdagingen die een duwtje nodig hebben. Firma Twist wil dat proces versnellen. Dit doen we in opdracht van merken en organisaties met een maatschappelijke missie. Of een (vermogens)fonds belt ons met een ideaal en de vraag of wij daar een programma voor kunnen ontwikkelen.

Maar soms... starten we zelf een vuurtje. Dan vinden we een ideaal zo belangrijk dat we zelf aan de slag gaan. En zo ontstaan er parels van projecten. 

Drie voorbeelden waar we trots op zijn….

Ontwerp zonder titel (7).png

Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes

Firma Twist bracht, in samenwerking met Rose Stories, in maart 2020 de Nederlandse versie van de bestseller Good Night Stories for Rebel Girls uit, met daarin de verhalen van honderd inspirerende Nederlandse vrouwen van toen en nu. Van Annie MG Schmidt tot Sifan Hassan. Dit boek draagt bij aan het creëren van een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse.

 

Ontwerp zonder titel (8).png

De route van
School naar Werk

Als je als jongere naar het praktijkonderwijs of het Voortgezet Speciaal Onderwijs gaat en je bent klaar met je opleiding, hoop je dat de wereld aan je voeten ligt. In de praktijk valt dat vaak vies tegen. Allemaal onbenut talent wat nu onvoldoende een plek krijgt op de arbeidsmarkt. Terwijl die staat te springen om goede mensen. In ons project ‘De route van school naar werk’ hebben we gekeken naar hoe het wél kan. 

3.png

Het Ideale(n) Diner
 

Of er nou al wel of geen oplossing voor is bedacht - er bestaan een hoop maatschappelijke uitdagingen die een duwtje nodig hebben. Firma Twist wil dat proces versnellen. Daarom brengen we mensen met idealen bij elkaar aan tafel. Niet op kantoor, maar in een informele setting. Met lekker eten en volop gespreksonderwerpen. Oftewel: het recept dat ruimte creëert voor verfrissende ideeën rondom complexe thema’s.

bottom of page