top of page

IDEAAL//

Een goede diagnose en kwalitatieve behandeling voor mensen met zeldzame kanker

In Nederland heeft 1 op de 5 mensen met kanker een zeldzame vorm. Meer dan 130.000 mensen hebben deze diagnose gekregen, en ieder jaar komen hier 20.000 bij. Een enorm aantal. Toch is er weinig aandacht voor zeldzame kankervormen en hebben deze mensen een veel lagere overlevingskans dan de andere kankerpatiënten. 
 
Daar moet verandering in komen, vindt Het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers (onderdeel van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Zij willen ervoor zorgen dat mensen met een zeldzame kankervorm ook een goede diagnose en kwalitatieve behandeling krijgen. Daarom willen ze meer en luider van zich laten horen. En daar heeft Firma Twist ze bij geholpen

Logo Patiëntenplatform Zeldzame kankers

Onze rol

Om jezelf stevig op de kaart te zetten, moet je eerst je plaats binnen het vraagstuk, het speelveld en je boodschap haarscherp hebben. Firma Twist organiseerde een ontrafelsessie en heeft het platform geholpen hun strategie aan te scherpen, de missie helder te krijgen en concrete doelen op te stellen. Bovendien is nu duidelijk wat en wie er nodig zijn om die doelen te bereiken. 

bottom of page