top of page

STICHTING HET POTENTIEEL PAKKEN

IDEAAL//

Potentieel van vrouwen op de arbeidsmarkt beter benutten en daarmee de economische zelfstandigheid van vrouwen vergroten en personeelstekorten in zorg en onderwijs terugdringen

Stichting Het Potentieel Pakken heeft als missie het potentieel van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt beter te benutten. Dit met het oog op de positieve gevolgen voor de economische zelfstandigheid van vrouwen, de arbeidstekorten in sectoren zoals de zorg en het onderwijs en de algehele Nederlandse economie.

 

In het eerste initiatief ‘Deeltijd in de Zorg’ wordt op een zeer innovatieve wijze onderzocht tegen welke belemmeringen vrouwen in de zorg aanlopen om meer uren te werken en welke concrete oplossingen werkgevers kunnen bieden om deze barrières te doorbreken.  

Onze rol

Firma Twist werkte vanaf de start voor stichting Het Potentieel

Pakken. De stichting bestond op dat moment net een half jaar en

had al heel hard aan de weg getimmerd: Vele gesprekken waren gevoerd, samenwerkingen tot stand gebracht en de eerste, zeer veelbelovende inzichten rondom het eerste initiatief van de stichting ‘Deeltijd in de Zorg’ waren inmiddels bekend. De tijd was rijp om de stichting en haar werk aan de buitenwereld te presenteren!


Inzet denk- en doekracht

Firma Twist schreef het overall communicatieplan en hielp om de storyhouse en de kernboodschappen scherp te krijgen. Daarnaast verzorgden we alle communicatie en PR rondom het rapport dat verscheen over het initiatief: Het potentieel pakken in de zorg - de kansen rondom grotere deeltijdbanen dat op 13 februari werd aangeboden aan Minister van Engelshoven. Een intensief traject waarbij onze denk- en doekracht op vele fronten ingezet werd; van het uitnodigingstraject, de social media en invulling van de partnercommunicatie tot aan het benaderen van de pers. Ook maakten we een prachtige film voor en door zorgmedewerkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Twist als regiebureau

Zoals bij ieder project brachten we ook hier weer de juiste mensen en partijen samen. Zo werkten we intensief samen met De Wolven voor de PR en met Bandit voor de film. Firma Twist hield de regie, bepaalde de overkoepelende strategie en aanpak en bewaakte de kwaliteit en voortgang.

Resultaten

Onze aanpak leidde tot prachtige resultaten:

> Grote groei fanbase en bereik LinkedIn & Twitter

> 1.8 miljoen PR bereik (Radio,TV, kranten en vakbladen)

> 6.000 unieke website bezoekers

> Tevreden samenwerkingspartners

IMG_2406 (1).JPG
bottom of page