top of page

ZONMW

IDEAAL//

Gendersensitieve gezondheidszorg in Nederland

Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw is er op gericht de kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg te verkleinen, om zo een passende en kwalitatieve zorg voor iedereen te realiseren en de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen. 

Onze rol

ZonMw heeft Firma Twist gevraagd een plan van aanpak te maken voor de evaluatie van  de impact van het kennisprogramma. Hierbij wordt vooral gekeken naar de beweging die in gang is gezet: is het thema gendersensitieve gezondheidszorg van een non-issue binnen de wetenschappelijke wereld tot een issue gekomen? 

bottom of page