IDEAAL//

Een eerlijke wereld zonder onrecht en met kansen voor iedereen. 

ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Vrouwenrechten staan hierbij centraal.

Onze rol

Firma twist mocht voor ActionAid haar gloednieuwe campagne 'Wat is nou écht belangrijk?' bedenken en produceren in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart.

 

Want als je mensen vraagt: Wat vind jij nou écht belangrijk? Dan zeggen ze bijna altijd: een goede gezondheid, genoeg tijd, veel liefde, gelijkheid, vrede en vrijheid. Dit vormt de basis van feministische waarden die ons wereldwijd allemaal gelukkig maken – nu en later.

1/1

Daarom is het gek dat onze wereld al decennialang wordt geleid door idealen die vooral economisch gewin vooropstellen. Met alle gevolgen van dien.

Met de campagne willen we de discrepantie laten zien tussen hetgeen wat we écht belangrijk vinden en ons gedrag in het stemhokje.

 

Ga naar www.echtbelangrijk.org.