top of page

IDEAAL//

Een eerlijke wereld zonder onrecht en met kansen voor iedereen. 

ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. In meer dan 45 landen werken we, zij aan zij, met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Vrouwenrechten staan hierbij centraal.

Onze rol

Firma Twist mocht voor ActionAid een aantal campagnes ontwikkelen. Samen met het team van ActionAid heeft Firma Twist de strategie van de campagnes bedacht, het juiste netwerk van freelancers bij elkaar gebracht en het overall projectmanagement verzorgt. Inmiddels heeft Firma Twist drie campagnes voor ActionAid ontwikkeld.
 

The 35 Challenge 

35%. Dat is het percentage vrouwen dat te maken krijgt met geweld. Dat is maar liefst 1 op de 3 vrouwen! Dat moet stoppen.

Firma Twist ontwikkelde voor ActionAid Nederland de campagne 'The 35 Challenge', waarin we mensen en bedrijven uitdagen om samen te gaan trainen naar 35 push-ups (op welke manier dan ook). Met het geld dat hiermee wordt opgehaald kan ActionAid Nederland investeren in projecten die zich inzetten tegen geweld tegen vrouwen.

Ga naar https://www.the35challenge.nl/

Niet op die fiets!

Ook mochten wij de campagne “Niet op die fiets” maken, om aandacht te vragen voor de mensenrechtenschendingen bij de winning en handel in mangaan. Een grondstof die wordt gebruikt in de accu’s van elektrische fietsen en auto’s.

 

We verruilen namelijk steeds vaker de auto voor een elektrische auto of een e-bike. Lekker snel, makkelijk maar vooral ook lekker duurzaam. Maar voor de accu’s van deze elektrische voertuigen zijn veel grondstoffen nodig, zoals onder andere mangaan. Mangaan wordt gewonnen in Zuid-Afrika en zit in windmolens, elektrische auto’s en elektrische fietsen. Uit het laatste onderzoek van ActionAid blijkt dat bij het mijnen hiervan mensenrechten stelselmatig geschonden worden en vrouwen de hardste klappen opvangen.

 

We ontwikkelden de campagne ‘Niet op die fiets’ om aandacht te vragen voor deze problematiek. We gebruikten één van de grootste unique selling points van ons land, ‘Nederland Fietsland’, als haakje.

 

Want, wij willen ook een duurzame energietransitie, maar nee: niet op die fiets!

 

Ga naar https://actionaid.nl/doe-mee/actionaid/mangaan-campagne/

Wat is nou écht belangrijk?

 

Een campagne in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Om mensen te laten nadenken over wat ze belangrijk vinden en die gedachten mee te nemen in het stemhokjes.Narratief

Als je mensen vraagt: Wat vind jij nou écht belangrijk? Dan zeggen ze bijna altijd: een goede gezondheid, genoeg tijd, veel liefde, gelijkheid, vrede en vrijheid. Dit vormt de basis van feministische waarden die ons wereldwijd allemaal gelukkig maken – nu en later.

 

Daarom is het gek dat onze wereld al decennialang wordt geleid door idealen die vooral economisch gewin vooropstellen. Met alle gevolgen van dien.

 

Met deze campagne wilden we de discrepantie laten zien tussen hetgeen wat we écht belangrijk vinden en ons gedrag in het stemhokje.

 

Ga naar www.echtbelangrijk.org

bottom of page