top of page

DE FIRMA TWIST METHODIEK

Als je echt het verschil wilt maken,
Dan heb je visie en daadkracht nodig.
En een strategie die de zaak in beweging brengt. 
 
Die aanpak ontwikkelen we met onze methodiek,

gebaseerd op jarenlange ervaring. 

Welkom bij Twist

Wij helpen bedrijven bij het realiseren van hun maatschappelijke idealen. Of het nu gaat om het bevorderen van inclusiviteit, duurzaamheid, goede zorg, of een ander maatschappelijk doel: wij zijn er om jouw organisatie te ondersteunen. Onze aanpak bestaat uit een bewezen methodiek met drie essentiële onderdelen: onderzoek, verbinden en communicatie.

Onderzoek: Het ideaal onder de loep
Wat willen jullie bereiken, wat is hiervan de urgentie en welke impact streven jullie na? Met deze vragen starten we een grondige analyse van jullie ideaal en doelen. Hiervoor putten we uit bestaande wetenschappelijke kennis en luisteren naar de mensen die erbij betrokken zijn. Indien nodig, voeren we extra onderzoek uit. Met de uitkomsten ontwikkelen we een effectieve veranderstrategie om jullie ideaal te verwezenlijken of sneller vooruitgang te boeken. Hierin nemen we ook mee hoe jullie de impact kunnen meten en in kaart kunnen brengen, in lijn met de Sustainable Development Goals.

Verbinden: Samenwerken voor verandering
Een ideaal realiseren kan niet zonder samenwerking. Daarom kijken we welke mensen en organisaties actief zijn op hetzelfde vraagstuk en hoe jullie optimaal kunnen (gaan) samenwerken. Of, als jullie al samenwerken, hoe de samenwerking nog beter kan worden ingezet om het ideaal te realiseren en gezamenlijk een verandering in het systeem te agenderen en realiseren. Met onze stakeholderscan brengen we dit in kaart. 

Communicatie: Mensen meenemen in jouw verhaal
Als je iets wilt veranderen moet je mensen meenemen in je verhaal. Hun hart raken. Hoe pak je dat aan? Waar begin je mee? Welke boodschap richt je op welke stakeholder? Samen analyseren we welke communicatie jullie nu al inzetten met een communicatiecheck, waar kansen liggen voor verbetering en hoe je een communicatiestrategie voor de komende periode ontwikkelt. Met ons creatieve team werken we dit uit in bijvoorbeeld aansprekende campagnes, video's, podcasts, verhalen, interviews.
 

bottom of page