top of page

ONZE MISSIE

Steeds meer organisaties denken na over hun rol in de wereld en nemen het voortouw bij het aanpakken van maatschappelijke issues. 

Dit blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Waar begin je of - als je al stappen hebt gezet - hoe kun je versnellen? 

Firma Twist adviseert organisaties, met en zonder winstoogmerk, over het waarmaken van hun maatschappelijke ambities.

Wij zijn een one-stop-shop voor maatschappelijke verandering. Een bureau die de hele keten overziet, de regie houdt en bovenal beweging in de zaak kan krijgen. Met onconventionele oplossingen, daadkracht en een

netwerk waar je U tegen zegt.


Zo gaan we van idealen naar werkelijkheid.

bottom of page