top of page

IDEAAL//

Meer leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs duurzaam
aan het werk.

Urgentie

In het praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs worden leerlingen opgeleid voor een passende plek in de maatschappij. Een deel van deze leerlingen zoekt na school direct een plek op de arbeidsmarkt. Die route naar werk vraagt een lange aanloop met extra ondersteuning die deze vormen van onderwijs bieden.

 

De arbeidsmarkt is alleen niet altijd even geschikt voor deze leerlingen. Dit maakt de keuze voor een toekomstig beroep moeilijker. Daarnaast is er veel negatieve beeldvorming over leerlingen die deze onderwijsvorm volgen, wat een grote impact heeft op het zelfvertrouwen van de leerlingen en de kansen die bedrijven willen bieden. Bovendien zijn er veel personen en instanties betrokken, waardoor het risico bestaat dat niet de leerlingen, maar andere belangen voorop staan. Dit alles resulteert in schooluitval plus een lagere en minder duurzame arbeidsparticipatie dan bij leerlingen die uit andere onderwijsvormen komen.

image3.jpg

Het programma

Meer leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs duurzaam aan het werk. Dat was het doel van het programma De Route van School naar Werk. Gedurende twee jaar gingen we intensief aan de slag met een groep van acht tot tien scholen plus hun stagebegeleiders en samenwerkingspartners. Hierbij onderzochten we hoe we de uitstroom van de jongeren konden vergroten. We brachten het pad dat een leerling doorloopt van school naar werk in kaart. Wie waren daarin actief? Wat waren succesfactoren? Aan welke knoppen moesten we draaien? Hoe regelden we het zo fijn mogelijk voor alle betrokkenen? Wat was de rol van ouders, scholen, stagebegeleiders, stagebedrijven en gemeenten? Het waren een hoop grote vragen die we moesten beantwoorden om verder te komen. Uiteraard stonden de jongeren zélf hierbinnen altijd centraal.

 

Bouwstenen programma:

// Actielab stagebegeleiders

// Arena gesprekken

// Focusgroepen

// Inspireren en activeren > ‘een jaloersmaakvirus’

     en beweging creëren

Ervaringen

Charley Mulkens, stagebegeleider bij Terra Nigra Praktijkonderwijs, deelde in de onderstaande video haar ervaringen met De Route van School naar Werk en de opbrengsten van het Arena gesprek dat we op haar school organiseerden. En in dit interview vertelden Bettine van Moorsel - van der Heijden (stagecoördinator De Korenaer Helmond) en Marit Harderwijk (stagecoördinator, arbeidstoeleiding, doorstroomcoach Praktijkschool Helmond) over de inspiratie die zij opdeden van vakgenoten in het hele land in het Actielab. En hoe zij van Actielab begeleider Hans Bosselaar leerden 'interne en externe netwerkkampioenen te zijn'. Alles met als doel écht het verschil te maken voor hun leerlingen.

Online magazine
 

Alle kennis, aanbevelingen en prachtige voorbeelden uit de praktijk die zijn verzameld gedurende het project zijn gebundeld in een online magazine.

Rol Firma Twist

De stuurgroep voor dit project werd gevormd door inhoudelijke experts Hans Bosselaar, Branko Hagen, Henk Krauwel en Gilles Gerth. Firma Twist nam de strategische koers, de coördinatie van dit twee jaar durende programma en de communicatie voor haar rekening. Het programma werd gefinancierd door Instituut Gak.

bottom of page