IDEAAL//

Meer leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs duurzaam
aan het werk.

Urgentie

In het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs worden leerlingen opgeleid voor een passende plek in de maatschappij. Een deel van deze leerlingen zoekt na school direct een plek op de arbeidsmarkt. Die route naar werk vraagt een lange aanloop met extra ondersteuning die deze vormen van onderwijs bieden.

 

De arbeidsmarkt is echter niet altijd even geschikt voor deze leerlingen. Dit maakt de keuze voor een toekomstig beroep moeilijker. Daarnaast is er veel negatieve beeldvorming over leerlingen die deze onderwijsvorm volgen, wat een grote impact heeft op het zelfvertrouwen van de leerlingen en de kansen die bedrijven willen bieden. Bovendien zijn er veel personen en instanties betrokken, waardoor het risico bestaat dat niet de leerlingen, maar andere belangen voorop staan. Dit alles resulteert in schooluitval plus een lagere en minder duurzame arbeidsparticipatie dan bij leerlingen die uit andere onderwijsvormen komen. 

image3.jpg

Rol Firma Twist

Het programma

Meer leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs duurzaam aan het werk. Met dat doel start het nieuwe programma De Route van School naar Werk. Gedurende twee jaar gaan we intensief aan de slag met een groep van acht tot tien scholen plus hun stagebegeleiders en samenwerkingspartners. Hierbij onderzoeken we hoe we de uitstroom van de
jongeren kunnen vergroten. We brengen het pad dat een leerling doorloopt van school naar werk in kaart. Wie zijn daarin actief? Wat zijn succesfactoren? Aan welke knoppen moeten we draaien? Hoe regelen we het zo fijn mogelijk
voor alle betrokkenen? Wat is de rol van ouders, scholen, stagebegeleiders, stagebedrijven en gemeenten? Het zijn een hoop grote vragen die we moeten beantwoorden om verder te komen. Uiteraard staan de jongeren zélf hierbinnen altijd centraal.

 

Bouwstenen programma:

// Traject stagebegeleiders  
// Arena gesprekken 
// Focusgroepen
// Inspireren en activeren > ‘een jaloersmaakvirus’ 

     en beweging creëren

De stuurgroep voor dit programma wordt gevormd door inhoudelijke experts Hans Bosselaar, Branko Hagen, Henk Krauwel en Gilles Gerth. Firma Twist neemt de coördinatie van dit 2 jaar durende programma en de communicatie voor haar rekening.
Het programma wordt gefinancierd door Instituut Gak.