top of page

IDEAAL//

Vitale bedrijven met gezonde en gelukkige medewerkers

Vitaal Bedrijf is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland en helpt ondernemers stap voor stap op weg naar een vitale toekomst. Want aan de slag gaan met vitaliteit levert ondernemers en medewerkers veel op: minder ziekteverzuim, meer productiviteit, een grotere betrokkenheid en een sterker werkgeversmerk.

Vitaal Bedrijf biedt ondernemers praktische tools, betrouwbare informatie en een netwerk aan partners. Een gratis oriëntatiescan geeft een eerste indruk van waar de organisatie staat. Via een uitgebreide medewerkersscan en een gratis adviesgesprek kunnen bedrijven concreet aan de slag.

 

Campagne ‘De businesscase van vitaliteit’ 

Steeds meer organisaties onderkennen het belang van vitaliteit. Om nog meer ondernemers te inspireren werk te maken van vitaliteit heeft Vitaal Bedrijf, de campagne ‘De businesscase van vitaliteit’ gestart. Hierin vertellen ondernemers wat werken aan vitaliteit hen oplevert. Zo zag NBD Biblion het ziekteverzuim van soms wel 9% in het verleden, teruggaan naar 4%.

Onze rol

Firma Twist ondersteunt Vitaal Bedrijf vanaf januari 2021 bij haar communicatie. We schreven een strategisch communicatieplan en hebben een regierol bij de uitvoering van het plan waar onze denk- en doekracht op vele fronten ingezet wordt. Onder meer voor het ontwikkelen van aansprekende content en campagnes, partner communicatie en PR.

www.vitaalbedrijf.info

bottom of page