IDEAAL//

Vitale bedrijven met gezonde en gelukkige medewerkers

Vitaal Bedrijf is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en helpt ondernemers stap voor stap op weg naar een vitale toekomst. Want aan de slag gaan met vitaliteit levert ondernemers en medewerkers veel op: meer productiviteit, meer werkplezier en minder verzuim.

Vitaal Bedrijf biedt ondernemers praktische tools, betrouwbare informatie en een netwerk aan partners. Een gratis oriëntatiescan geeft een eerste indruk van waar de organisatie staat. Via een uitgebreide medewerkersscan en een gratis adviesgesprek kunnen bedrijven concreet aan de slag.

Onze rol

Firma Twist ondersteunt Vitaal Bedrijf bij haar communicatie. We gaan van start met het schrijven van een strategisch communicatieplan en hebben een regierol bij de uitvoering van het plan waar onze denk- en doekracht op vele fronten ingezet wordt. Onder meer voor het ontwikkelen van aansprekende content en campagnes, partnercommunicatie en PR.

www.vitaalbedrijf.info