top of page

IDEAAL // De kloof tussen jongeren met een chronische fysieke aandoening en de arbeidsmarkt dichten.

Je eerste relatie, het behalen van een diploma, geld verdienen met een bijbaan. Vaak denken we met een warm gevoel terug aan onze tienermijlpalen, waarbij alles zo ingewikkeld leek - maar het alles behalve ingewikkeld was. Tenminste, als je geen chronisch fysieke aandoening had. Voor die jongeren zijn dingen wat minder vanzelfsprekend. Daarom werd in 2006 vanuit het Emma Kinderziekenhuis Emma at Work opgericht, een stichting die jongeren van 15 tot 30 jaar met een chronische fysieke aandoening ondersteunt op weg naar werk en in hun ontwikkeling. Zo wil Emma at Work de kloof tussen deze jongeren en de maatschappij helpen dichten. Net als de mensen waarvoor ze zich inzet, heeft de stichting grote ambities. Firma Twist sprak hierover met directeur Marlies van Hilten.// Een van jullie speerpunten is dat jullie heel persoonlijk te werk gaan. Hoe pakken jullie dat aan?

“Elke jongere die zich bij ons inschrijft heeft een uniek verhaal. Daar luisteren we goed naar. Sommigen zijn van kinds af aan ziek, anderen krijgen op hun zeventiende een dwarslaesie. Waar vrijwel alle jongeren wél in overeenkomen, is dat ze minder sociale contacten hebben. Dit leidt soms tot isolatie. Ook experimenteren ze er minder op los. Soms worden ze door hun omgeving gepamperd en wordt er minder van ze verwacht; bijvoorbeeld doordat gedacht wordt dat ze minder kunnen terwijl het tegendeel waar is. Dit kan leiden tot een lager zelfbeeld en zeker minder kansen op de arbeidsmarkt. Emma at Work helpt ze daarom in hun ontwikkeling. De jongeren melden zich bij ons aan, krijgen een persoonlijk gesprek en starten dan met hun GAP Track; ze krijgen meer zelfinzicht, doen werknemersvaardigheden op en worden in contact gebracht met werkgevers."


// Waarom is dat eerste baantje zo belangrijk?

“Jongeren willen gewoon meedoen, net als hun vrienden en vriendinnen. Dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar is het voor deze groep echt niet. Op jonge leeftijd al gaan werken heeft een enorm positieve impact op de rest van hun (werkende) leven. Hun zelfvertrouwen krijgt een boost en ze ervaren wat ze wel en niet kunnen en leuk vinden. Dit wakkert hun ambities verder aan.”


“Jongeren willen gewoon meedoen, net als hun vrienden en vriendinnen. Dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar is het voor deze groep echt niet.”

// Om zaken voor elkaar te krijgen moet je als stichting heel goed samenwerken. Hoe vullen jullie dit in?

“We werken veel samen met vrijwilligers, ziekenhuizen en organisaties. Zo bieden organisaties als Unilever, Schiphol, ING, Pfizer en HIEROO samen met ons Mentor Programs aan. Jongeren worden gekoppeld aan een mentor en gaan samen aan de slag met persoonlijke doelen. Heel leerzaam voor allebei. De jongeren maken kennis met het bedrijfsleven en krijgen toegang tot een netwerk en mentoren leren hoe het is om te leven met een fysieke aandoening en zijn ‘maatschappelijk bezig’, iets dat veel werknemers en werkgevers tegenwoordig gelukkig heel erg belangrijk vinden. Ook werken we samen met belangen- en patiëntenorganisaties.”


// Wat zijn jullie speerpunten?

“Ons verhaal is altijd in ontwikkeling. Wij zien jongeren met een chronische fysieke aandoening als het talent van de toekomst. Ze hebben vaak ontzettend veel meegemaakt waardoor ze heel veerkrachtig zijn, veel doorzettingsvermogen hebben, ontzettend positief zijn en heel graag aan het werk willen. Dit is ook wat we de bedrijven willen laten zien en waar ons programma op geënt is. Ontmoeting is hierin belangrijk. Tegelijkertijd willen we ook agenderen. Want waarom mogen en kunnen deze jongeren niet altijd meedoen en is er nog steeds zo’n grote kloof tussen hen en de maatschappij?”


“Waarom mogen en kunnen deze jongeren niet altijd meedoen en is er nog steeds zo’n grote kloof tussen hen en de maatschappij?”

// Er is werk aan de winkel. Hoe zien jullie de toekomst?

Closing the Gap! Onze missie is om de kloof tussen jongeren die opgroeien met een chronische fysieke aandoening en werkgevers zoveel mogelijk te verkleinen. Tot en met 2022 is de ambitie om minimaal 1500 jongeren aan de GAP Track deel te laten nemen en aan de andere kant zoveel mogelijk werkgevers te verwelkomen als GAP200 Member.


Vorige maand lanceerde Emma at Work de, in samenwerking met Firma Twist en Bandit ontwikkelde, Verstopt Talent campagne. Met deze campagne wil Emma at Work jongeren met een chronische fysieke aandoening aanmoedigen om hun talent niet langer te verstoppen, maar dit juist te gebruiken. En zich bij Emma at Work in te schrijven en zichzelf te ontwikkelen en/of (weer) aan het werk te gaan.コメント


bottom of page